dnf怎么分解时装(dnf去哪里分解时装)

莫然
莫然
莫然
50899
文章
0
评论
2021年1月2日19:26:47
评论
86

 1.购买铳剑士礼包能否参与多买多送?

 可以参与,和去年一样

 2.关于开启春节套多买多送袖珍罐获得的装备能否分解

 可以分解,包括85/90SS自选,以及90SS武器袖珍罐

 3.关于神秘宝物礼盒的小测试

 这里开了29个,样本较小但也提醒下想开白金徽章和12增幅的朋友这个概率应该是蛮低的……

 另外这里还有个狗托第一发出白金徽章的视频,感兴趣的可以看看

 自选灿烂徽章礼盒只能选红黄蓝绿四大类,不能选彩色和双重

 4.关于多余时装的用途

 经过前几年的积累,很多人的大多数小号都有时装穿了,那么其余用途比较常见的:其一拿去给小号合天空,其二分解,但是有不少玩家不清楚分解徽章的收益如何,这里来测试一下72件(9套春节,不计皮肤)分解情况:

 紫色徽章如下:

 粉色徽章如下:

 总结下,分解节日的收益还是很一般,想要粉徽章和白金徽章还是要分解天空,而且从紫徽章到粉徽章的提升也非常有限,建议买国庆的时候留下透明,其余分解,国庆套的属性也不比天空差。

 隐藏时装:节日属性、下装不可选技能、武器装扮属性和国庆春节的都一样,外观不错

 本文来源:17173-灰常能打

莫然
佛经中尔时是什么意思(金刚经原文全文) 草根杂谈

佛经中尔时是什么意思(金刚经原文全文)

尔时四方天王。俱从座起。合掌恭敬。白佛言。世尊。地藏菩萨于久远劫来。发如是大愿。云何至今犹度未绝。更发广大誓言。唯愿世尊为我等说。 佛告四天王。善哉。善哉。吾今为汝。及未来现在天人众等。广利益故。说地...
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息